Copyright © 2007  BDK All rights reserved.

Muzyka

Brzozowski Dom

Kultury

Brzozowski Dom Kultury - Ognisko Muzyczne


  1. Bez ograniczeń wiekowych

  2. Zajęcia w grupach

  3. dla dzieci, młodzieży i dorosłych

  4. Podstawy jazz dance,

  5. tańce latynoamerykańskie,

  6. rytmika i podstawy tańca klasycznego

  7. budowa własnej choreografii

  8. i taniec estradowy,

  9. taniec mażoretkowy dla dzieci i ...


Zajęcia zapewniają wszechstronny rozwój fizyczny, pozwalają poznać możliwości własnego ciała, rozwijają wrażliwość, nieśmiałym pomagają się otworzyć, zaprezentowania się w układach choreograficznych.


Zapisy sekretariat BDK tel (013) 43 419 38