Copyright © 2007  BDK All rights reserved.

Muzyka

Jazz

Brzozowski Dom

Kultury

Jazz jest z Brzozowem związany niemal nierozerwalnie i dziś silne tradycje jazzu maja swoje odzwierciedlenie w corocznych warsztatach jazzowych jak też w działalności szeregu jazzowych bandów.

Young Jazz Band   ●

Comba Jazzowe   ●