Copyright © 2007  BDK All rights reserved.

Witamy

Serwis ten udostępniamy Państwu z myślą przybliżenia działalności Brzozowskiego Domu Kultury.

Mamy nadzieję, iż ułatwi to Państwu dostęp do proponowanej przez nas oferty, zarówno kulturalnej jak też oświatowej.

„Remont budynku, sali koncertowej  Brzozowskiego Domu Kultury w Brzozowie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego”.

NEWS

Brzozowski Dom Kultury - Kino Sokół w Brzozowie - Galeria Na Strychu - Oficjalny serwis

„Zakup wyposaźenia dla Brzozowskiego Domu Kultury w Brzozowie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura Kultury ”.

„Zakup zaplecza technicznego do sali kina”SOKÓŁ” Brzozowskiego Domu Kultury w Brzozowie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura Kultury ”.

"Cyfryzacja kina Sokół w Brzozowie". Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.